Zpětný seznam:

Dialogové okno zpětného seznamu:

  • záznamy zpětného seznamu jsou vkládány z hlavního okna, pomocí menu pravého tlačítka myši v prostředním okně nebo z Menu-Funkce-Vložit
  • ke každému záznamu lze napsat komentář v pravé části okna
  • přemístění do jiné kategorie se provede metodou drag&drop (táhni myší a pust)
  • menu pravého tlačítka v levém okně
  • menu pravého tlačítka v prostředním okně

Zpět