Menu:

Rozvinutá menu:

Menu operací se soubory
 • založení (načtení) nového archívu
 • otevření existujícího archivu z libovolného disku a adresáře
 • uložení upraveného (editovaného) archivu
 • volba pracovního adresáře, ze kterého se načítají archívy, relativně vůči adresáři programu
 • volba pracovního adresáře, ze kterého se načítají archívy, kdekoliv
 • (tyto dvě volby umožnují uskupovat archivy do jednotlivých adresářů, např.: podle majitelů CD)
 • změna jazyka za chodu programu (textové soubory *.lng)
 • ukončení programu
Menu funkcí
 • hledání v právě načteném archivu, od právě aktuálního adresáře
 • hledání ve všech archívech, vybraných (označených) nebo podle kategorie rozvinuté v levém okně
 • převedení archivu do formátu HTML ( export do html )
 • otevře Zpětný seznam (databázi) pro prohlížení
Menu volby zobrazení
 • zobrazovat mřížku v horním a prostředním okně
 • volba velikosti ikon v prostředním okně
 • volba velikosti ikon v horním okně
Nastaveni
Menu s nápovědou
 • otevře domovskou stránku programu ve výchozím webovém prohlížeči
 • otevře tuto nápovědu
 • zobrazí informace o programu

Zpět