Nový archiv:

Dialogové okno pro tvorbu nového archivu:

Dialogové okno pro tvorbu nového archívu

Volba názvu budoucího archívu a kategorií podle, kterých bude řazen, stručný popis a volba zdrojové mechaniky.
Kategorie je volena v pořadí Medium - Typ - Subtyp.

Volba včetně archivů RAR a ZIP umožní v budoucím archivu listovat obsahem těchto archivů.
Volba vkládat popis ze souborů vloží do popisu těchto souborů až navolenou velikost (zde 500B) v bajtech. Textové soubory z nichž se má vkládat počátečních x znaků se volí stiskem tlačítka soubory.

Načítat po vložení média a po načtení vysunout dvířka umožnuje při zdrojové mechanice CD-ROM okamžitě načítat média a po načtení vysunout médium. (funkčnost vyžaduje bezproblémovou mechaniku)

  • v levém okně se nastavují textové soubory, jejichž počáteční část má být vložena do popisu scanovaného souboru
  • v právém okně lze nastavit, aby se scanovali pouze samotné adresáře nebo vybrané typy souborů
  • v pravém okně, jsou-li škrtátka nezaškrtnutá, scanují se všechny soubory
  • pokud máte Audio CD popsaná v Přehrávači CD, lze tyto názvy načíst
  • u MP3 souborů s ID3 tagem (obsahuje informace o skladbě) se může tato informace vložit k souboru do jeho popisu
Tip: Pokud necháte políčko Název prázdné a zvolíte tlačítko Načti, tak se automaticky vygeneruje název dle vzoru Jmenovka+SN. Název samozřejmě můžete později přejmenovat. Vhodné pro řežim AutoScanu.


Tip: Informace z políček Název a dalších je použita při počátku načítání, to umožnuje během načítání připravit popisy pro další médium.
Riziko: Nebude-li archiv zapsán na disk (nedostatek místa apd.) nezapomente, že jste políčka přepsali jinými texty (pro nový scan).

Zpět