Nastavení programu:

  • v záložce Barvy lze nastavit barevná pozadí uvedených oken
 
  • záložní soubory *.BAK jsou vytvářeny vždy, když dojde k uložení změny v archívu
  • místo nápisu <DIR> lze automaticky počítat velikost adresářů, tato volba je časově náročnější
  • zvýraznování položek v neaktivních okne je šikovné pro orientaci, která položka je v neaktivním okně vybrána
  • u Popisu v pravém okně lze nezalamovat/zalamovat řádky
  • při nezaškrtlém políčku je přednastavována první mechanika CD-ROM, při zaškrtlém políčku je přednastavována poslední mechanika CD-ROM pro spouštění a načítání archivů
  • při spouštění programů může být nalezen program/data na CD, ale sériové číslo CD nesouhlasí, zde lze zvolit ignorovaní této neshody (při spouštění to lze provádět i ručně)
  • běžně je používáno několik obecných ikon pro zobrazované soubory, zaškrtnutím se budou zobrazovat ikony souborů tak, jak jsou asociovány na vašem systému (nutností je možnost zápisu do adresáře ...TEMP nebo do adresáře programu, pokud ...TEMP není definován)

Zpět