Filosofie a terminologie programu:

Prvotním cílem programu je vytvářet co nejpřesnější otisk vašeho média (CD), a každý tento otisk se ukládá do Archívu. Archívy jsou soubory s koncovkou *.cd , které jsou ukládány v tvz. pracovním adresáři (přednastavený ......\CD Offline\CDcka ). Jedno médium jeden archív. Pracovních adresářů můžete míte více a to kdekoli.

V archívech lze ke každému souboru a adresáři napsat poznámku a podrobnější popis. V archívech lze soubory i mazat. Už při scanování CD lze určit zda se mají scanovat jen vybrané typy souborů nebo jen adresáře.

Archívy jsou pro přehlednost řazeny do kategorií, které lze určit již při scanování CD do archívu nebo později přeřadit do jiné kategorie. Informace o kategoriích je uložena v souboru _cd_.lst , který je v každém pracovním adresáři.

Další významnou fcí programu je tvz. Zpětný seznam (databáze není přesný název), který slouží zejména k orientaci, kde je jaký program nebo data. Informace do zpětného se seznamu se zadávají ručně nebo poloručně z prohlížeče archivů CD. Zpětný seznam je uložen v souboru cd.db v adekvátním pracovním adresáři.

Zpět