Export do HTML:

Dialogové okno exportu-konverze do formátu HTML:

Dialogové okno pro export archivu do HTML  
  • Položky vybraného archívu jsou stiskem tlačítka OK převedeny do formátu HTML.
  • Tlačítkem Zobraz se archív ve formátu HTML zobrazí ve výchozím Webovém prohlížeči.
  • a volba pro přesunutí *.html souboru do zvoleného adresáře pod zvoleným jménem.

Zpět