Prostřední okno:

  • prohlížení načteného archivu
  • ovládání dvojklikem myší a klávesami [nahoru, dolů, Enter, Backspace, Del, +, -]
  • v pravém horním rohu tlačítka pro změnu adresáře, "cd .." a "cd \"
  • stiskem mezerníku lze spočítat velikost adresáře (tuto možnost lze zvolit v nastavení automaticky)
  • pomocí menu pravého tlačítka myši lze zvolený soubor či adresář přidat do Databáze (zpětného seznamu) nebo spočítat velikost adresáře, a také spustit asociovaným programem
  • záznamy lze i mazat, pro označení/odoznačení více položek lze použít masku (klávesové zkratky [+,-])

Zpět