Pravé okno:

  • zobrazuje a edituje poznámku aktivní položky načteného archivu
  • zobrazuje a edituje popis pro aktivní položku načteného archivu

Zpět